• Pic4

Historien om Interop

Interop AB grundades 2002 av Magnus Fahnehjelm. Magnus hade arbetat som konsult sedan 1986 och hade ett gott renommé hos tidigare kunder, däribland FMV, Försvarets Materielverk.

Företaget grundades just när 1990-talets stora IT-bubbla hade spruckit. Konkurrenssituationen på marknaden var tuff från början men de första åren kunde fyllas med uppdrag från FMV tack vare kundernas erfarenheter av de goda arbeten som levererats i tidigare genomförda uppdrag.

Under denna tid skapades Interop-andan: Vår bästa marknadsföring är de jobb vi utför. Det är professionalismen i vårt dagliga arbete som lägger grunden för vår framtid.

Interop AB är ett välskött företag. År 2006 fick Interop AB AAA-rating av UC AB (Högsta Kreditvärdighet). Företaget har sedan dess vuxit sig fortsatt starkt och har nu utökat sin verksamhet med nya konsulter som arbetar i sann Interop-anda.

Vad betyder Interop?

Interop står för Interoperabilitet. Inter = mellan länder, operabel = fungerande. Termen interoperabilitet används i första hand för att beteckna att lednings- och/eller vapensystem från olika länders Försvarsmakter fungerar tillsammans, inte bara tekniskt utan även begreppsmässigt när operatörer med olika språklig och kulturell bakgrund ska verka gemensamt genom systemen.


Nedan visas kortfattade versioner av nyheter relaterade till denna sida. Klicka på respektive rubrik för att läsa hela nyheten.

Jobba på Interop?

Är du intresserad av att arbeta hos oss? Läs mer här.