Skip to main content

Att arbeta hos oss

Att arbeta hos oss

Interop är ett konsultföretag där vi jobbar enskilt eller tillsammans i olika uppdrag.  Uppdragen består av att leverera våra tjänster i form av utredningar eller att vi deltar i kundens projekt, där vi löser uppgifter tillsammans med kunden och/eller tillsammans med konsulter från andra företag.

Vissa uppdrag ställer krav på säkerhetsskydd, vilket innebär att vi jobbar med säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter. Anställda måste därför vara beredda på att genomgå särskilda kontroller för att få arbeta med säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter.

Vi växer

Vi blir alltmer efterfrågade hos våra kunder. Med Interop-andan har vi lagt grunden för kunder som kommer tillbaka. Efterfrågan växer och vi med den. Vår inriktning är att växa organisatoriskt för att möta den ökade efterfrågan.

Vi vill också växa på rätt sätt, med individer som delar företagets värderingar och som vi vill växa tillsammans med, utan att tumma på kvalitet eller lönsamhet.

Viktigt med vi-känsla

Att ha en företagskultur som fokuserar på en positiv vi-känsla i företaget är viktigt, inte minst om uppdragen genomförs ute hos kunden i långa perioder.

Förutom att vi jobbar med intressanta och motiverande uppdrag är intentionen att vi ska ha roligt på jobbet.  Det löser vi på olika sätt, exempelvis genom olika teman på After Work som antingen genomförs på våra våra kontor eller via från hemmet via videokonferens. Andra exempel är gemensam lunchträning eller att vi genomför interna konferenser på några intressanta platser.

Avstånd ska heller inte vara några hinder, vi nyttjar sociala samarbetsverktyg för att kunna mötas och umgås virtuellt om avstånd, tid eller något annat hindrar oss för att träffas i verkligheten.

Att växa och samtidigt behålla en kultur med värderingar i centrum är utmanade och något som måste upprätthållas.

Interop-andan

Interop-andan är något som vi pratar ofta och mycket om då det definierar vad det är som vi vill uppnå och hur vi vill att vi ska uppfattas av andra.

Vår bästa marknadsföring är de uppdrag vi utför. Det är genom att utföra ett bra jobb som kunden blir nöjd och kommer tillbaka. Därav åligger det var och en av oss att förstå och hörsamma kundens önskemål och förväntningar, både uttryckliga och underförstådda.

Det är våra medarbetares samlade kunskaper, erfarenheter, motivation och effektivitet som utgör de främsta framgångsfaktorerna för vår verksamhet.

Vem söker vi?

Vi söker efter dig som har ett stort intresse för både teknik och människor.

Utöver teknisk kompetens är det viktigt att du är social,  diplomatisk och lyhörd för att kunna leverera det som kunden efterfrågar.

Att vara kreativ, nyfiken och att ha initiativförmåga är andra egenskaper som vi tror att du äger.

Vi förväntar oss också att du kan uttrycka dig i tal och skrift, både på svenska och engelska.

Du har kanske en bakgrund från Försvarsmakten eller något annan verksamhet relaterad till försvarssektorn? Kanske saknar du sådan erfarenhet men har ändå en bakgrund som är intressant för oss?

Vi ser gärna att du har en högre utbildning, (officers)högskola/universitet eller motsvarande. Utöver utbildning är erfarenhet något som vi värdesätter minst lika mycket.

Förutom din tekniska kompetens lägger vi alltså stor vikt vid dina personliga egenskaper, då våra kunder ska vara säkra på att alltid bli bemötta på ett professionellt sätt.

Eftersom vi arbetar i en säkerhetskritisk bransch kommer du, beroende på om uppdraget kräver, att genomgå en säkerhetsprövning som bland annat omfattar en registerkontroll.

Kundernas verksamhet

Vi fokuserar på kundernas verksamhet som främst bedrivs inom Stockholmsområdet/Mälardalsregionen.

Arbetsuppgifterna styr varifrån vi löser våra kunduppdrag. Många uppgifter löser vi antingen i våra egna lokaler eller från hemmakontoret. Vissa uppgifter löser vi hos kunden, i kundens lokaler.

Hemmakontor

Interop erbjuder möjligheten att kunna jobba hemifrån, om uppdraget så tillåter. Utifrån mottot “arbetsplats med rätt utrustning” tillser Interop att medarbetaren har den utrustning som behövs, oavsett om det är de ordinarie IT-verktygen eller det något mer omfattande hemmakontor som ger en mer anpassad arbetsplats i hemmet.

Vad tycker våra medarbetare om denna möjlighet?
– Personligen upplever jag detta som ett stort mervärde, sparar mycket restid vilket ger mig mer tid med min familj, säger Martin som bor i Vaxholm.

Möten i tjänsten

Som en självklar del i våra uppdrag ingår det att delta i olika möten. Det kan exempelvis handla om arbets-, planerings- eller uppföljningsmöten. Det är på möten vi träffar kunden eller t.o.m. representerar kunden. Möten kan vara fysiska eller virtuella.

Att åka på fysiska möten i kundens lokaler är en del av vardagen i våra uppdrag.

Virtuella möten via sociala samarbetsverktyg används flitigt och ökar hela tiden. Det är positivt eftersom det innebär ett effektivt utnyttjande av arbetstiden.

Tjänsteresor

Tjänsteresor förekommer och styrs av våra uppdrag. Främst handlar det om resor inom Sverige. Det kan även förekomma tjänsteresor utomlands.

Resor inom landet kan vara över dagen, exempelvis för att genomföra praktiskt arbete eller för att delta i möten. Ibland innebär resandet övernattning på hotell i något eller några dygn upp till en arbetsvecka.

Vad erbjuder vi dig?

En anställning hos oss innebär ett fritt arbete med stort personligt ansvar. Det som erbjuds i första hand är givetvis att arbeta med intressanta kunduppdrag. Det finns också  möjligheter att delta i arbetet med att utveckla Interop inför framtidens utmaningar.

I de fall uppdraget så tillåter är möjlighet till arbete hemifrån en självklarhet för oss.

För att lyckas med våra uppdrag krävs engagerade människor – därför satsar vi på våra anställda. Interop välkomnar därför kompetensutvecklande aktiviteter och stödjer medarbetarens önskan och behov av att förkovra sig inom ramen för vår verksamhet, då våra anställda utgör kärnan, hjärnan och hjärtat i vår verksamhet.

Förmåner

Varje anställd erbjuds en friskvårdstimme under arbetstid per vecka. Möjlighet till gymträning via företagets försorg finns. Utöver detta finns även ett friskvårdsbidrag omfattande 5 000 kronor per anställd och kalenderår.

Förmånsbil (tjänstebil) som ingår i tjänsten (beror på tjänst) finns. Vi erbjuder även anställda förmånsbil via s.k. bruttolöneavdrag.

Våra kontor

Interops huvudkontor ligger i Norrtälje. Utöver Norrtälje har Interop ett lokalkontor i Täby samt ett i Älvsjö.

Antalet lokalkontor kan komma att öka utifrån företagets tillväxt. Inriktningen är att våra kontor ska finnas på de orter där våra anställda bor.

Intresserad?

Söker du nya utmaningar och tror att du passar in hos oss?