Skip to main content

Det är professionalismen i vårt dagliga arbete som lägger grunden för vår framtid

Vad är Interop?

Interop är ett oberoende konsultföretag med fokus på tjänsteleveranser inom systemarbete, ILS, verifiering och validering samt ackreditering.

Vi utgår från Stockholmsområdet med huvudkontoret i Norrtälje och ett lokalkontor i Täby och ett i Älvsjö.

Vi vänder oss till företag och myndigheter med komplexa system och långsiktig verksamhet.

Det som kännetecknar oss är att vi:

  • är oberoende. Vi har ingen koppling till några stora industrier eller andra konstellationer
  • har en stor erfarenhet av praktisk realisering av tekniska tillämpningar i kombination med omfattande kunskaper om tekniken
  • har både bred och djup kompetens inom de teknikområden vi erbjuder konsulttjänster inom

Vad betyder Interop?

Interop står för Interoperabilitet. Inter = mellan länder, operabel = fungerande. Termen interoperabilitet används i första hand för att beteckna att lednings- och/eller vapensystem från olika länders Försvarsmakter fungerar tillsammans, inte bara tekniskt utan även begreppsmässigt när operatörer med olika språklig och kulturell bakgrund ska verka gemensamt genom systemen.

Historien bakom Interop

Interop AB grundades 2002 av Magnus Fahnehjelm. Magnus hade arbetat som konsult sedan 1986 och hade ett gott renommé hos tidigare kunder, däribland FMV, Försvarets Materielverk.

Företaget grundades just när 1990-talets stora IT-bubbla sprack. Konkurrenssituationen på marknaden var tuff från början men de första åren kunde fyllas med uppdrag från FMV tack vare kundernas erfarenheter av de goda arbeten som levererats i tidigare genomförda uppdrag.

Under denna tid skapades Interop-andan: Vår bästa marknadsföring är de jobb vi utför. Dvs det är professionalismen i vårt dagliga arbete som lägger grunden för vår framtid.

År 2011 tillkom Anders Ekdahl och Erik Franzén som delägare.

Interop AB är ett välskött företag. År 2006 fick Interop AB AAA-rating av UC AB (Högsta Kreditvärdighet). Företaget har sedan dess vuxit sig fortsatt starkt och har nu utökat sin verksamhet med nya konsulter som arbetar i sann Interop-anda.