ILS

Integrated Logistics Support (ILS) är ett samlingsnamn på metoder för att redan under produktdesign och utveckling planera för information kopplad till en produkts introduktion, användning och underhåll under produktlivscykeln samt även under produktens avveckling.

I ett tidigt skede analyseras produktlösningar med avseende på tillförlitlighet (sannolikhet för att fel skall uppkomma), underhållsmässighet (hur enkelt fel kan åtgärdas) och tillgänglighet (sannolikhet att produkten fungerar som den ska).

Inom begreppet ILS läggs även vikt vid att hitta en underhållslösning som passar kunden. Det kan, i de fall där kunden själv inte kan utföra underhållet, innebära att den tillverkande parten står för underhållet av produkten eller att underhållet sköts helt eller delvis av ett kontrakterat supportföretag.

Resultatet av ett lyckat ILS-arbete innefattar:

  • att reservdelar, eventuella specialverktyg, dokumentation och utbildning finns tillgängligt vid leverans för att snabbt komma igång och använda produkten
  • för eftermarknaden ha planerat för reservdelsförsörjningen och erforderlig expertkompetens under produktens hela livscykel

Nedan visas kortfattade versioner av nyheter relaterade till denna sida. Klicka på respektive rubrik för att läsa hela nyheten.

Jobba på Interop?

Är du intresserad av att arbeta hos oss? Läs mer här.