Systemarbete

Systemarbete innebär att utifrån tekniska, taktiska och operativa målsättningsdokument genomföra kravanalys och kravtolkning i syfte att ta fram en sammanställd kravbild i en systemspecifikation (SSS).

Systemarbetet innebär även att med systemspecifikationen som grund utforma en systemdesign som skall realisera de ställda systemkraven. Systemdesignen dokumenteras i en systemdesignbeskrivning (SSDD). Syftet med systemdesignbeskrivningen är att ge ett underlag för realiserbarhetsbedömning, systemsamordning och produktionsstyrning.

Systemarbetet utgår i regel från högsta systemnivå och genomförs iterativt ner till lägre systemnivåer beroende på hur systemintegrationen avses att upphandlas.

I Interop har vi mångårig erfarenhet av utredningar, kravställning, systemutveckling och konstruktionsarbete inom detta område.


Nedan visas kortfattade versioner av nyheter relaterade till denna sida. Klicka på respektive rubrik för att läsa hela nyheten.

Jobba på Interop?

Är du intresserad av att arbeta hos oss? Läs mer här.