Konsten att jobba effektivt hemifrån

Så här i Corona-tider är det läge att jobba hemifrån för att undvika smittspridning i både samhället och på arbetsplatsen. För Interop är detta inget konstigt då vi så länge som vi har funnits har tillåtit oss att jobba hemifrån när uppdraget så tillåter.

Skapa rutiner

När man jobbar hemifrån, speciellt under långa perioder, är det viktigt att skapa rutiner av flera anledningar. En av anledningarna är att man behöver röra på sig fysiskt – att vakna på morgonen, fixa sig i ordning, äta frukost och därefter ta en morgonpromenad innan man sätter sig framför datorn. Detta innebär också att man inte sover extra länge för att man kan, utan att man stiger upp i samma tid som när man åker till kontoret.

En annan anledning till att skapa rutiner är att att inte arbeta för långa pass- sitter man själv utan att bli störd och hamnar i” zonen” (se nedan) så är det lätt hänt att tiden susar iväg. Bryt av med pauser, precis som på kontoret.

Social kontakt med kollegor

Att ha kontakt med sina kollegor när man jobbar på distans är viktigt. Vi människor är sociala varelser. Håll kontakten. Ett förslag är att genomföra morgonfika med sina kollegor via videokonferens för att upprätthålla det sociala rundsnacket.

”Zonen”

”Zonen” kallas det stadie då man är så pass fokuserad att tid och rum slutar att existera. På kontoret är det svårt att hamna i ”zonen” eftersom man med både jämna och ojämna mellanrum blir ”störd” av omgivningen. Hemmavid är det lättare, särskilt om omgivningen som finns på kontoret inte finns hemmavid.

Att hamna i ”zonen” leder ofta till stor produktivitet eftersom man är fullständigt fokuserad. Det leder också till utmattning eftersom det är ansträngande att befinna sig längre tider i ”zonen”. Ett långt pass i ”zonen” är mentalt ansträngande. Då är det bra att avsluta dagen med en fysisk aktivitet för att rensa skallen.

Om så uppdraget tillåter

Mycket verksamhet går att bedriva på distans. Men inte all verksamhet. Om uppdraget omfattar sekretess eller om uppdraget ska genomföras i kundens lokaler är det omöjligt att arbeta på distans.  ibland måste man även mötas IRL (In Real Life) av olika anledningar, exempelvis för att genomföra praktiskt arbete.

Arbetsgivaransvar

Arbetsgivaren har arbetsgivaransvar vid distansarbete. Inom Interop har vi ett koncept för hemmakontor för personalen som ofta och länge jobbar på distans. I konceptet ingår en kontorsplats med stol och bord samt teknisk utrustning för att dels kunna ansluta arbetsdatorn till externa bildskärmar, skrivare etc och dels för att kunna ansluta datorn till företagsnätet.

Arbetsplatsen hemmavid är lika viktigt som arbetsplatsen på kontoret. Jobbar man hemifrån har arbetsgivaren ett arbetsgivaransvar för arbetsplatsen i hemmet.

Balans mellan distans och att vara på kontoret

Att bara jobba hemifrån håller inte i längden. Att träffas i verkligheten är oöverträffat trots den teknik som nu finns. Det gäller att skapa en balans mellan hemarbete och kontorsarbete. Det också bra för företagets sammanhållning att träffas IRL. Det gäller således att skapa en balans.