Skip to main content

Sociala samarbetsverktyg, positivt för både arbetsgivare, kunder och arbetstagare

Att genomföra möten via videokonferens är positivt både för arbetsgivare, kunder, arbetstagare och inte minst miljön.

Arbetstagaren slipper resa på fritiden. Sitter hen hemma och deltar i möten hemifrån så är det en milsvid skillnad att sluta arbetsdagen hemma jämfört med att behöva resa hem från ett långväga möte.

Arbetsgiven slipper betala för både resan och traktamente. Dessutom ökar effektiviteten då arbetstid inte behöver läggas på att planera och köpa resor.

Kunden slipper därmed betala för resorna, vilket kan vara en stor besparing om mötena är många med många deltagare.

Miljön går också plus eftersom resorna kan minskas och därmed minskar utsläppen.

Sociala samarbetsverktyg är här för att stanna. Ibland måste möten ske IRL (In Real Life) men dessa tillfällen blir betydligt färre med Sociala samarbetsverktyg. Något som alla parter vinner på.