Skip to main content

Nya utmaningar i en ny tid

I januari 2020 började min anställning vid Interop som teknisk ILS-konsult. Mina tidigare arbetslivserfarenheter är tämligen breda, något som jag tar med mig till min nya arbetsplats. Vad det gällde den specifika inriktningen ILS, Integrated Logistics Support, visade det sig att jag till viss del redan kommit i kontakt med begreppet från tiden för militärtjänstgöring vid Ing 3 i Boden i början av 90-talet. Som värnpliktig fick jag dock endast en begränsad insyn inom ILS-området som, vid närmare granskning, är ganska så omfattande.

För att kunna förstå vad ILS verkligen innebär tillhandahöll Interop en internutbildning. Denna utbildning byggde på att göra en strukturbeskrivning av arbetsplatsen för att sedan arbeta in de olika ILS-elementen i uppgiften vilket inkluderade framtagande av instruktionsbok, materielvårdsscheman, tekniska ordrar etc. Utbildare var av den bästa sorten, dvs personer som dagligen, och sedan lång tid tillbaka, arbetar med de olika ILS-elementen och som under utbildningen bjöd på många pedagogiska diskussioner i ämnet kopplade till verkligheten.

Utbildningens teoretiska block omfattande en grundläggande nivå och gav mig förståelsen att ILS består av olika element eller s.k. processer som behöver hanteras i ett tidigt skede i utvecklingsprojekt för att därifrån kunna skräddarsy ILS-processerna bl.a. utifrån driftprofil och budget.
Vi kom att varva teori med praktik, bl.a genom att tilldela mig uppgiften som medskribent av en bruksanvisning för ett delsystem. I och med detta formades teoretiska kunskaper succesivt till praktiska färdigheter.

Genom att i ett tämligen tidigt stadium sättas in i den dagliga ILS-verksamheten och få möjligheten att ingå i en arbetsgrupp ILS kunde jag relatera till den interna utbildningen och fortsätta att utvecklas i min roll som ILS-konsult vid Interop – en process som fortfarande pågår.

Covid-19

Lunchpromenad i Vaxholm

Mitt i allt detta inträffar pandemin med Covid-19. Detta medför förändringar i arbetssättet, vi bygger hemmakontor till samtliga medarbetare och minskar vår fysiska kontakt, allt för att minska smittspridningen. Ett arbets- och förhållningssätt som visat sig fungera på de flesta sätt och vis. Vi införde samtidigt digitalt morgonfika, ett sätt att få prata av sig litet och känna gemenskap innan dagens arbetsverksamhet startar.

Efter att tiden förlöpte fick jag allt större ansvar och med varierande uppgifter ingå i ett större projekt där ett materielsystem skulle överlämnas till Försvarsmakten, ett mycket intressant skede i projektet. Min roll blev att tillse att allt ritningsmateriel som kopplats till materielsystemet skulle föras in i ett specifikt dokumentadministrativt system. En till synes trivial uppgift vid en första överblick, men som kom att utvecklas till ett intressant och rätt omfattande uppdrag.

När jag nu, efter snart två år vid Interop, tittar i backspegeln kan jag skatta mig lycklig över att ha blivit omhändertagen på bästa sätt, jag som aldrig tidigare hade skrivit en Teknisk order.

/MW