Skip to main content

Möjlighet att jobba hemifrån

På Interop är det möjligt att jobba hemifrån om tjänsten så medger. I Corona-tider är det ändrat till att ”vi ska jobba hemifrån såvida vi inte absolut måste sitta på kontoret”.

Laptopen är det primära arbetsredskapet på Interop. När vi sitter på kontoret, oavsett om det är hemma eller på det riktiga kontoret, så är arbetsmiljön viktig för att kunna vara effektiv och leverera det som våra kunder beställer. Det är också viktigt att arbetsplatsen fungerar ur en arbetsmiljösynvinkel eftersom vi  spenderar stora delar av arbetsdagen framför datorn.

Av ovanstående anledningar har Interop kittat sina anställdas hemarbetsplatser med teknik för att skapa bra förutsättningar för att lösa våra arbetsuppgifter. Det handlar om arbetsstol, skrivbord, två externa bildskärmar och tangentbord samt pekdon.